23. sjednica Općinskog Vijeća

Dokumenti
Prisutni vijećnici
Andrej Blagus, Danijel Dominik, Leonard Gudlin, Bojan Dominić, Nevenka Kovač, Zvonko Krznar, Marino Mesarić, Ivica Mlinarić, Tatjana Ribić, Stjepan Sinković, Franjo Šavora i Zlatko Varošanec
Odsutni vijećnici
Damir Far
Odluke