2. sjednica

Temeljem članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) sazivam


2.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN

za dan 14.09.2017.g. u 18.00 sati 


Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna općine Goričan za 2017.g.
 4. Izvještaj o radu načelnika za period od 01.01. do 30.06.2017.g.
 5. Donošenje odluke o imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća
 6. Donošenje  odluke o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan sukladno članku 18.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan te s tim u vezi  donošenje odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za  izbor članova Savjeta mladih općine Goričan                              
  Odluka o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan.docx
  Odluka o objavi javnog poziva za osnivanje Savjeta mladih.docx
 7. Donošenje odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan          
  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan.docx 
 8. Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2017.godinu          
  Odluka o usklađenju plana zaštite od požara.odt
 9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 


Sa štovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan RibarićDokumenti
Prisutni vijećnici
Odsutni vijećnici
Odluke

Odluka o izboru članova Komisije za branitelje.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za dodjelu stipendija.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za EU fondove.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za gospodarstvo i razvoj.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za komunalna pitanja.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i druge društvene djelatnosti.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za odlikovanja i priznanja.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za odnose sa drugim jedinicama lokalne samouprave.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za poljoprivredu.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za predstavke i pritužbe.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za procjenu nekretnina i prodaju nekretnina putem natječaja.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za proračun i financije.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za razvoj turizma.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za socijalna pitanja.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za Statut i Poslovnik.pdf

Odluka o izboru članova Komisije za utvrđivanje imena, trgova i toponimiku.pdf

Odluka o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf

Odluka o izboru članova Povjerenstva za raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem na području općine Goričan.pdf

Odluka o izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf

Odluka o izboru članova Uprave za groblje.pdf

Odluka o izboru članova Vijeća za prevenciju.pdf

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan.pdf

Odluka o objavi javnog poziva za osnivanje Savjeta mladih.pdf

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za udruge.pdf

Odluka o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan.pdf

Odluka o usklađenju plana zaštite od požara.pdf

Odluka o visini naknade za rad stalnih i povremenih tijela općinskog vijeća.pdf

Polugodišnji obračun proračuna 2017.pdf