Savjetovanje sa gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA; „Radovi na vanjskom uređenju turističko-sportsko-rekreacijskog centra uz ribnjak u Goričanu"

Datum: 07. kolovoza  2017. godine


Sukladno  članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), javni  naručitelj Općina Goričan otvara savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima vezano uz otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet  nabave: „RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU  TURISTIČKO - SPORTSKO - REKREACIJSKOG CENTRA UZ RIBNJAK U GORIČANU“, evidencijski broj nabave: B-09/2017.


Savjetovanju se mogu priključiti svi  zainteresirani gospodarski subjekti te svoje primjedbe i prijedloge vezane uz  objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnik mogu slati isključivo na  e-mail adresu: opcina@gorican.hr  . 


Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima otvoreno je do 17.kolovoza 2017. godine zaključno s 12:00 sati prema srednjeeuropskom  vremenu.


Po završetku savjetovanja, na službenim  Internet stranicama Općine Goričan bit će objavljeno Izvješće o provedenom  savjetovanju za navedeni postupak nabave te se nakon toga cjelokupna  Dokumentacija o nabavi sa prilozima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne  nabave.  


Javni naručitelj zadržava pravo izmjene  navedenog nacrta Dokumentacije o nabavu u bilo kojem dijelu prije objave  postupka javne nabave. 

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se  preuzeti OVDJE Nacrt Dokumentacije o nabavi.zip

01 Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.pdf