Prostorni plan

PROSTORNI PLAN - DOKUMENTI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GORIČAN

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORIČAN

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORIČAN

 

 

Gospodarska zona Istok - DOKUMENTI

 

 

Poljoprivredno gospodarska zona Istočno od Goričana - DOKUMENTI