Pretraga

Pretraga kategorije: Lokalni 2017

Koncesija za odvoz fekalnih voda

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POVODOM DODJELE KONCESIJE ZA crpljenje, odvoz i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Goričan:...
Čitaj više

Javna nabava

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 110/07, 125/08) obavještavamo Vas da načelnik općine Goričan obavlja funkciju predsjednika...
Čitaj više